apartrezidence.com

Image

By aiming to take the life quality to an upper level with the whole realized Projects, Homepark continues to be the address of luxury.

Kyiv | G. Stalingrada Avenue, 6 Vilnius | Antakalnio St. 17
+380(98)298-59-73

hello@homepark.com.ua

© 2020 Homepark | Real Estate & Luxury Homes

Zásady nakládání s osobními údaji
V tomto dokumentu shrnujeme naše zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek na doméně [apartrezidence.com] a zákazníků společnosti [APARTREZIDENCE s.r.o.] se sídlem [Opletalova 923/10, 110 00 Praha], IČO: [06644864] (dále jen „my“, „nám“, „naši“, „naším“, „naše“). Zásady nabývají platnosti dnem 24. června 2020.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Anonymizované a agregované osobní údaje, pomocí cookies.
Osobní údaje získané vyplněním kontaktních a objednávkových formulářů na stránkách, telefonicky, emailem, nebo sdělené nám ústním nebo písemným podáním, či jiným obdobných způsobem.

1) Cookies
Co jsou cookies?
Cookies jsou nadstavba protokolu HTTP blíže definovaná v RFC 2109. Jde o malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči. Ten je uloží na zařízení uživatele. Existují 2 druhy cookies, relační a časově omezené. Relační cookies jsou smazány při odchodu ze stránky. Časově omezené cookies mají daný horizont, v rámci něhož při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Tím je umožněno uchovávat různé informace o uživateli. Například jde o uživatelské preference, různá uživatelská nastavení, současné i minulé interakce s webovou stránkou a mimo jiné také mohou, nikoliv však samostatně, ale s pomocí dalších osobních údajů přispět k identifikaci uživatele. Proto jsou cookies považovány za osobní údaje.

K čemu cookies využíváme?
Pomocí cookies zajišťujeme bezproblémový chod webu na všech zařízeních pro váš libovolný prohlížeč. Napomáhají správnému zobrazení stránek.
Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku z webu (UX).
Naším opravněným zájmem je měření návštěvnosti stránek, které nám pomáhá rozvíjet a zkvalitňovat naše služby, na základě vašeho zájmu o ně.

Jak můžete cookies vymazat?
Smazat cookies vám nedoporučujeme. Po jejich smazání nemůžeme zaručit správnou funkčnost stránek. Reklamy na internetu tím neomezíte, v praxi pouze budete vidět více jiných méně relevatních reklam. V každém moderním prohlížeči můžete v jeho nastavení smazat cookies a cache (soubory uložené v paměti vašeho zařízení pro rychlejší načítání webových stránek). Pro smazání cookies postupujte následovně: Nastavení → Soukromí → Uložené soubory a cookies → Vymazat. Pokud si nevíte rady, navštivte stránky podpory vašeho prohlížeče.

Nejčastěji používané prohlížeče: Chrome Firefox Safari Edge

Další možností je naše stránky navštívit v anonymním režimu prohlížeče. V tomto režimu jsou všechny cookies pouze relační, tedy po odchodu stránek jsou smazány automaticky.

2) Osobní údaje
Z jakých důvodů zpracováváme osobní údaje?
Na základě nařízení 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. b) c) a d)

uzavření smlouvy a její plnění
fakturování služeb a vedení účetnictví
informování o změnách poskytovaných služeb
případné reklamace služeb
případného soudního sporu
Na základě nařízení 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. f)

informování vás v kritických situacích a při možném vzniku škody
vedení přehledu zákazníků a jejich vývoje v čase
vedení přehledu dodavatelů a jiných smluvních partnerů
Jakým třetím stranám můžeme poskytnout osobní údaje?
Osobní údaje třetím stranám neposkytujeme, pouze s následujícími výjimkami:

poskytovatelům ICT, poštovních a logistických služeb
našim externím spolupracovníkům a dodavatelům a to pouze za účelem plnění smlouvy
agenturám zajišťujícím marketingové služby
Poskytujeme osobní údaje subjektu do třetích zemí (mimo EEA)?
Osobní údaje do třetích zemí neposkytujeme, s výjimkou poskytovatelů mailových, nebo cloudových služeb.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, Právo na opravu, Právo na výmaz („právo být zapomenut“), Právo na omezení zpracování, Právo na přenositelnost údajů, Právo vznést námitku
V případě, že chcete uplatnit vaše právo na základě nařízení 2016/679 čl. 15, 16, 17, 18, 20 nebo 21, kontaktujte nás v této věci kontaktním formulářem, nebo písemně na adresu společnosti, kterou najdete na stránce s kontakty.

Na vaše žádosti pro uplatnění vašich práv si vyhrazujeme lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní od obdržení žádosti.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
Po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních vztahů mezi subjektem a námi, pro uplatňování nároků těchto smluvních vztahů, a po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu.

Po ztrátě důvodu k uchování osobních údajů provádíme jejich vymazání nebo likvidaci.

Jaké druhy osobních údajů zpracováváme?
Kontaktní údaje
Identifikační údaje
Údaje o využívání služeb
Jak přistupujeme k zabezpečení zpracování osobních údajů?
Na základě nařízení 2016/679 čl. 32 osobní údaje:

Šifrujeme – na webu používáme zabezpečený protokol HTTPS.
Zajišťujeme jejich dostupnost a odolnost – data zálohujeme, používáme antivirový program.
Zajišťujeme jejich důvěrnost a integritu – osobní údaje jsou zabezpečené a bez autorizovaného přístupu nedostupné, v případě elektronických dat používáme silná hesla.
Posuzujeme míru bezpečnostních rizik při zpracování osobních údajů (zničení, ztráta, neoprávněné pozměňování) a přiměřeným způsobem děláme vhodná protiopatření.